Context

Strategia Na╚Ťional─â Anticorup╚Ťie (SNA) 2012 – 2015 este un document de viziune strategic─â pe termen mediu, care ofer─â coordonatele majore de ac╚Ťiune în sprijinul promov─ârii integrit─â╚Ťii ╚Öi bunei guvern─âri la nivelul tuturor institu╚Ťiilor publice. Implementarea strategiei se realizeaz─â sub autoritatea ╚Öi în coordonarea ministrului justi╚Ťiei. SNA cuprinde principii de ac╚Ťiune, obiective generale ╚Öi specifice relevante la nivel na╚Ťional, aspecte practice ╚Öi instrumente concrete de lucru utile la dezvoltarea planurilor de ac╚Ťiune sectoriale. Pentru a veni în întâmpinarea direc╚Ťiilor de ac╚Ťiune ale SNA, la nivelul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice a fost înfiin╚Ťat Serviciul Anticorup╚Ťie.

Serviciul Anticorup╚Ťie

Obiectivul general al Serviciului Anticorup╚Ťie îl constituie prevenirea corup╚Ťiei/ incidentelor de integritate ╚Öi implementarea prevederilor Strategiei Na╚Ťionale Anticorup╚Ťie (SNA) 2012 – 2015 în cadrul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP), al structurilor din subordinea/ autoritatea acestuia, precum ╚Öi la nivelul administra╚Ťiei publice locale.

Serviciul este subordonat direct ministrului dezvolt─ârii regionale ┼či administra┼úiei publice ┼či se afl─â în coordonarea secretarului general al ministerului.

Structura organizatoric─â a serviciului:

 • Compartiment Promovarea integrit─â╚Ťii în administra╚Ťia public─â local─â;
 • Compartiment Implementarea Strategiei Na┼úionale Anticorup┼úie;
 • Compartiment Dezvoltarea cooper─ârii pentru integritate la nivel na╚Ťional ╚Öi interna╚Ťional.

Atribu╚Ťiile principale ale Serviciului:

 1. promovarea Strategiei Na╚Ťionale Anticorup╚Ťie (SNA) 2012 - 2015 la nivelul MDRAP, al structurilor din subordinea/ sub autoritatea acestuia, cât ╚Öi la nivelul administra╚Ťiei publice locale;
 2. coordonarea ini╚Ťiativelor ce privesc domeniul prevenirii corup╚Ťiei/ incidentelor de integritate la nivelul MDRAP, al structurilor din subordinea/ sub autoritatea acestuia, precum ╚Öi la nivelul administra╚Ťiei publice locale;
 3. organizarea ┼či desf─â┼čurarea unor activit─â┼úi de instruire/ informare în domeniul prevenirii corup╚Ťiei/ incidentelor de integritate cu personalul MDRAP, al structurilor din subordinea/ sub autoritatea acestuia, precum ╚Öi cu personalul din cadrul administra╚Ťiei publice locale;
 4.  asigurarea sprijinului metodologic în elaborarea/ implementarea planurilor sectoriale de ac╚Ťiune ale institu╚Ťiilor din subordinea/ sub autoritatea MDRAP;
 5. acordarea de consultan╚Ť─â reprezentan╚Ťilor administra╚Ťiei publice locale pentru implementarea m─âsurilor cuprinse în SNA 2012 – 2015;
 6. elaborarea de analize, studii, ghiduri, metodologii, materiale informative specifice domeniului prevenirii corup╚Ťiei/ incidentelor de integritate;
 7. ini┼úierea unor campanii de prevenire a corup┼úiei/ incidentelor de integritate care vizeaz─â personalul MDRAP, cel din structurile din subordinea/ sub autoritatea acestuia, precum ╚Öi personalul de la nivelul administra╚Ťiei publice locale;
 8. identificarea ╚Öi promovarea bunelor practici în domeniul prevenirii corup╚Ťiei la nivelul MDRAP, al structurilor din subordinea/ sub autoritatea acestuia, precum ╚Öi la nivelul administra╚Ťiei publice locale;
 9. acordarea de sprijin Secretariatului Tehnic al SNA din cadrul Ministerului Justi╚Ťiei pentru monitorizarea implement─ârii Strategiei Na┼úionale Anticorup┼úie 2012 - 2015;
 10. ini┼úierea ┼či dezvoltarea de parteneriate cu institu┼úii publice, organiza┼úii neguvernamentale sau alte entit─â╚Ťi, în vederea desf─â┼čur─ârii activit─â╚Ťilor de prevenire a corup┼úiei/ incidentelor de integritate.

Contact:
Andreea GRIGORE, ╚śef serviciu – Serviciul Anticorup╚Ťie
Tel./fax: 0372.111.461
E-mail: integritateinadministratie@mdrap.ro

Publicat Joi, 21 August 2014