Metodologia de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, adaptată specificului activității din administrația publică locală este un instrument care vine în sprijinul autorităților administrației publice locale în demersurile de implementare a Măsurii 1.1.3 „Introducerea treptată la nivelul instituțiilor publice a unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor de corupție ca premisă pentru dezvoltarea planurilor de integritate” din Strategia Națională Anticorupție 2012-2015.

Actualizat Joi, 21 August 2014