Lista unităților administrativ-teritoriale eligibile pe componentele de finanțare în cadrul SEAF (publicat: 08.08.2017)

13 iulie 2017 - Conferinta de lansare a proiectului ''Fondul pentru actiuni in domeniul managementului energiei durabile'' (SEAF) (publicat: 20.07.2017)

20 iulie 2015, ora 14.30 – noul termen limita de depunere a candidaturii pentru
APEL DE CANDIDATURI pentru instituirea Premiului European pentru Energie în România - IMPORTANT! 

La 7 decembrie 2009 Parlamentul elveţian a aprobat contribuţia financiară nerambursabilă pentru România, în valoare de 181 de milioane de franci elvețieni (aproximativ 800 de milioane de lei), pentru o perioadă de angajament de 5 ani (contractare 2009-2014) şi o perioadă de plată de până la 10 ani (plăți 2009-2019), începând cu data aprobării contribuţiei de către Parlamentul elveţian.

Programul de Cooperare Elvețiano-Român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse este prevăzut de Acordul cadru încheiat între Guvernul României şi Consiliul Federal Elvețian, semnat la Berna la 7 septembrie 2010 și aprobat prin H.G. nr. 1065/2010.

Linii de finanțare: securitate, stabilitate şi sprijin pentru reforme; mediu şi infrastructură; sectorul privat; dezvoltare umană şi socială; alocări speciale pentru intensificarea parteneriatului şi suport pentru experţi.

Obiective principale:

 • Să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale dintre România şi ţările mai dezvoltate din Uniunea Europeană extinsă (UE); şi/sau
 • Să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale, în România, dintre centrele urbane dinamice şi regiunile periferice slabe din punct de vedere structural.

În cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene are rolul de Organism Intermediar (OI) pentru implementarea Ariei de concentrare 4 „Îmbunătăţirea mediului înconjurător”, iar Ministerul Finanţelor Publice are calitatea de Unitate Naţională de Coordonare (UNC) și asigură din partea României managementul contribuţiei elveţiene.

Bugetul alocat acestei arii de concentrare este de aproximativ 50 de milioane de franci elvețieni (aproximativ 211 milioane de lei).

În cadrul Ariei de concentrare 4, până în luna decembrie 2014, partea elveţiană a aprobat finanţarea pentru:

 • 4 oraşe: Arad (2 proiecte: termoficare şi iluminat), Braşov (2 proiecte: termoficare şi reabilitare clădiri), Cluj-Napoca (3 proiecte: transport local – autobuze electrice, iluminat şi reabilitare clădiri) şi Suceava (2 proiecte: iluminat şi vehicule electrice pentru parcul auto al primăriei).
 • Societatea Metrorex S.A., pentru un proiect ce presupune elaborare de studii (prefezabilitate, fezabilitate, multimodal precum şi de securitate);
 • Proiectul „Instituţionalizarea Premiului European pentru Energie în România”;
 • Proiectul „Fondul destinat acţiunilor pentru energie sustenabilă”.

Organism intermediar

Pentru implementarea proiectelor, se încheie:

 • Acord de proiect – se semnează de către Ambasada Elveţiei la Bucureşti, MDRAP şi MFP;
 • Acord de implementare – se semnează de către MFP şi beneficiari.

Acorduri de proiect şi implementare semnate

 •  „Studiu de pre-fezabilitate (SPF) şi studiu de fezabilitate (SF) pentru construcţia liniei 4 de metrou: Lac Străuleşti – Gara Progresul, tronsonul Gara de Nord – Gara Progresul”, beneficiar S.C. Metrorex S.A. (septembrie 2013)
 • „Management modern şi eficient al iluminatului public din municipiul Suceava”, beneficiar Municipiul Suceava (aprilie 2015)
 • „Instituționalizarea Premiului European pentru Energie în România” (aprilie 2015) - pentru care a fost lansat apelul de candidaturi
 • „Iluminat public cu LED în municipiul Arad” (mai 2015), beneficiar Municipiul Arad (mai 2015)
 • „Reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie energie termică în zona rezidenţială Tractorul din Braşov”, beneficiar Municipiul Brașov (iunie 2015)
 • „Termoficare în Arad - reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou”, beneficiar Municipiul Arad (iulie 2015)
 • „Renovarea clădirilor municipale și a școlilor, utilizând tehnologii de construcții inteligente, în Municipiul Brașov”, beneficiar Municipiul Brasov (iulie 2015)
 • „Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public şi modernizarea sistemului de iluminat în două clădiri ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca folosind tehnologia LED”, beneficiar Municipiul Cluj-Napoca (iulie 2015)
 • „Inlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu două stații de încărcare”, beneficiar Municipiul Cluj-Napoca (iulie 2015)
 • „Electromobilitate - vehicule electrice pentru o municipalitate verde”, beneficiar MunicipiulSuceava (iulie 2015)
 • „Reabilitare termică a unităţilor preuniversitare din Cluj-Napoca”, beneficiar Municipiul Cluj-Napoca (august 2015)

Contacte

Actualizat Marti, 8 August 2017
Subsectiuni